Faces of Brugge – Pol Van Den Driessche

Meeting Pol:

I must say at the start that Pol was exactly what I hoped for when I decided to reach out to the Brugge 2018 mayoral candidates: Proof that agreeing on issues is far from what makes us connect as people.

Pol’s party (NVA) is quite conservative and not where I personally sit on the scale of society on many issues, but I’ve always felt strongly that such things don’t have to define us fully and that politics/elections/etc are even useful for keeping the conversation flowing towards answers.

People are people are people… Even the politicians and even when we disagree. 😉

And to look beyond politics: Pol was a kind and caring host from speedy replies to coffee and fluidly talking English for my benefit, didn’t hold back anything and our brief (and off the record) chat was refreshing for his candor and looking past our obvious differences.

 

Please introduce yourself in 2 paragraphs.

My name is Pol Van Den Driessche, 59 years old, communication advisor for N-VA and senator. For many years I was a journalist and editor in chief for the newspaper and television.

I have lived in Brugge all my life and I love my city very much. Together with my family and friends I enjoy the pleasures our city has to offer. I also like to travel and I like to read a good book. Swimming, cycling and being a referee keeps me fit.

What would you never change about Brugge?

Heritage, Brugge traditions, open green spaces.

What would you definitely change about Brugge?

Attract more sustainable companies to Brugge. Use the Smart-City applications.

What’s your favorite café/restaurant in Brugge?

Favorite cafe: ‘Estaminet’.
Favorite restaurant: ‘Ter Doest’ and ‘De Zevende Hemel’.

Where do you see Brugge in 20 years?

A ‘modern historic city’ in where Smart City is applied. A livable city for the residents with a nice balance between tourists and residents. A ‘young’ city where the youth no longer moves or stays away but where there are sufficient opportunities to work and live. A city where life is good and affordable for young families.

I would like to see Brugge a bit more hip and vibrant.

What are your 3 priorities if you become mayor?

  • Attract technological companies and expand the port.
  • Stricter approach when it comes to trans migrants.
  • Better communication and real participation.

What do you see as the biggest challenges for Brugge as a city?

To handle tourism in an intelligent way. Everyone is welcome, and every tourist must have his place. Always taking into account the well-being and prosperity of the locals.

Commit to safety; tackle the problem of trans migrants, road safety for every road user, ensure that the locals feels safe in their own city; deploying police. Respect for Flemish identity. Give newcomers opportunities for integration with, first and foremost, the possibility to learn our language, Dutch.

What initiatives do you propose to help both small local businesses as well as overall growth of the beautiful Brugge for the next generation?

Ensure that technological companies come to settle here; make use of the available land in the (back) port.
Providing a high-quality range of shops but also sufficient space for souvenir and tourist shops.
No more bullying rules for the local merchants; on the contrary, they deserve all the support and must be helped where possible. For example, start up a business counter and strongly simplify the administrative burden.
Work needs to be done on the sidewalks.

The city must ‘sell itself’ better through a well-thought-out city marketing.

Stel jezelf voor in 2 alinea’s.

Ik ben Pol Van Den Driessche, 59 jaar, communicatie-adviseur voor N-VA en senator. Ik was jarenlang journalist en hoofdredacteur bij krant en televisie.
Ik woon al mijn hele leven in Brugge en hou ontzettend veel van mijn stad.

Samen met mijn familie en vrienden geniet ik van de geneugten die onze stad te bieden heeft.
Ik ga graag op reis en lees graag een goed boek. Zwemmen, fietsen en scheidsrechter zijn, houden me fit.

Wat zou je nooit veranderen aan Brugge?

Erfgoed, Brugse tradities, open groene ruimten.

Wat zou je zeker veranderen aan Brugge?

Meer duurzame bedrijven naar Brugge halen. Gebruik maken van de toepassingen van smart-city.

Wat is je favoriete café/restaurant in Brugge?

Favoriete café: ‘Estaminet’.
Favoriete restaurant: ‘Ter Doest’ en ‘De Zevende Hemel’.

Hoe zie je Brugge over 20 jaar?

Een ‘moderne historische stad’ waarin smart-city wordt toegepast. Een leefbare stad voor de bewoners waar een mooi evenwicht gevonden wordt tussen toeristen en bewoners. Een ‘jonge’ stad waar de jeugd niet langer wegtrekt of weg blijft, maar waar er voldoende kansen zijn om te werken en te wonen. Een stad waar het ook goed en betaalbaar leven is voor jonge gezinnen.

Het mag best iets hipper en bruisender worden in Brugge.

Wat zijn je 3 prioriteiten als burgemeester?

  • Aantrekken van technologische bedrijven en de uitbouw van de haven.
  • Een strengere aanpak voor transmigranten.
  • Een betere communicatie en echte inspraak.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Brugge als een stad?

Verstandig omgaan met het toerisme. Iedereen is welkom, elke toerist moet zijn plaats krijgen. Steeds rekening houdend met het welzijn en welvaren van de Bruggelingen.
Inzetten op veiligheid; probleem van transmigranten aanpakken, verkeersveiligheid voor elke weggebruiker, ervoor zorgen dat de Bruggeling zich veilig voelt in zijn stad; inzetten van politie. Respect voor Vlaamse identiteit. Nieuwkomers kansen geven en integreren met op de eerste plaats het aanleren van onze taal, het Nederlands.

Welke initiatieven stel je voor om zowel de kleine lokale bedrijven, maar alsook de algehele groei van het prachtige Brugge te helpen voor de volgende generatie?

Zorgen dat technologische bedrijven zich hier komen vestigen; gebruik maken van de beschikbare gronden in de (achter)haven. Een kwalitatief winkelaanbod voorzien maar ook voldoende ruimte voor souvenir- en toeristenwinkels. Geen pestregeltjes meer voor de lokale handelaars; integendeel, ze verdienen alle steun en moeten geholpen worden waar kan. Bijvoorbeeld door een ondernemersloket en sterke vereenvoudiging van de administratieve rompslomp. Er moet werk gemaakt worden van een ‘Voetpadenplan’. De stad moet zich beter ‘verkopen’ door een doordachte citymarketing.

 

More Faces of Brugge

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.